1005665 - Effectief benutten van VVE (Voorschoolse en Vroegschoolse Educatie)

In 2012 heeft de gemeente Hengelo afspraken gemaakt met het Rijk over de inzet van VVE in de gemeente. Daarnaast heeft de onderwijsinspectie in dat jaar onderzocht hoe er gewerkt wordt met VVE bij een aantal peuterspeelzalen en basisscholen in de wijken Groot Driene en Berflo Es.
De aanbevelingen van de inspectie en de afspraken met het Rijk zijn omgezet in een plan van aanpak voor de komende jaren in de notitie Effectief benutten van VVE. Deze notitie is eind 2012 begin 2013 uitgebreid besproken met de partners voorschools (kinderdagverblijven en peuterspeelzalen) en de basisscholen.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?