1006536 - Statuten en convenant Stichting OSG Hengelo

De Wet voortgezet onderwijs 2010 vraagt van gemeenten die een stichting voor openbaar onderwijs in hun gemeente hebben en een Raad van Toezicht model kennen, de noodzakelijke stappen te zetten om de governance te regelen.
De gemeenten kunnen kiezen uit 2 modellen:
a. Voortborduren op het Raad van Toezicht model
b. Het Raad van Toezicht model verlaten en terugkeren naar integraal bestuur

Toen de gemeenteraad het besluit heeft genomen om de Stichting OSG Hengelo te verzelfstandigen
en een raad van Toezicht te benoemen is het model van integraal bestuur al verlaten. De Wet voortgezet onderwijs 2010 geeft aan dat in een dergelijke situatie er dan opnieuw  stappen gezet moeten worden om de verzelfstandiging verder vorm te geven. 
De gemeenteraad heeft in de vergadering van juli jl. inmiddels een nieuwe Raad van Toezicht benoemd.
Nu is aan de orde dat de verantwoordelijkheden van deze nieuwe Raad van Toezicht in relatie tot het bestuur van de Stichting en in relatie tot de gemeenteraad in de statuten wordt geregeld. Daarnaast is een convenant opgesteld dat ook goedkeuring vraagt van de gemeenteraad.
De meest essentiële wijzigingen ten opzichte van de oude statuten zijn:
Het goedkeuringsrecht op de jaarstukken en het werkgeverschap naar het bestuur
Hoe het gemeentebestuur en de stichting met elkaar omgaan, aanvullend aan de statuten is
geregeld in het bestuurlijk convenant OSG Hengelo.
Door het convenant krijgt de gemeente instrumenten richting de OSG die ervoor zorgen dat de relatie tussen de gemeenteraad en het openbaar voortgezet onderwijs niet minder wordt, integendeel.

Behandeld in:

 

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?