1006542 - Vaststelling ontwikkelcriteria woongebied Stromen

Het woongebied Stromen is het meest westelijke deelgebied. De waterloop verdeelt het gebied in drie glooiende lobben. De noordgrens wordt gevormd door een langgerekte groenstrook en de Dalmedenweg. De Slangenbeek vormt de zuidgrens. De Beemd vormt de oostelijke grens met deelgebied Meander en de Donken. Het woongebied Stromen wordt gekenmerkt door een beperkt aantal relatief grote kavels. De gemeente Hengelo stelt zich positief op ten aanzien van beleidsexperimenten en vernieuwende ontwerpen op het gebied van architectuur en openbare ruimte. De ontwikkelcriteria Stromen kent vrijheid in o.a. kapvorm, dakbedekking en/of bepaalde materiaalkeuze.

Inspraak
De concept ontwikkelcriteria woongebied Stromen hebben van 5 juni t/m 16 juli 2013 ter inzage gelegen. Binnen de termijn is 1 zienswijze ingediend. Echter, deze zienswijze richt zich inhoudelijk niet op de ontwikkelcriteria woongebied Stromen, maar op het ontwerp bestemmingsplan Dalmeden, uitwerking Stromen. De zienswijze heeft dan ook geen aanleiding gegeven de concept ontwikkelcriteria woongebied Stromen aan te passen.

De raad wordt nu voorgesteld de ontwikkelcriteria woongebied Stromen vast te stellen.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?