1006619 - Voorbereidingsbesluit Huttenveldsweg nabij 14

Door het nemen van een voorbereidingsbesluit wordt voorkomen dat een omgevingsvergunning verleend dient te worden voor het oprichten van een recreatiewoning. Wel is het mogelijk vergunningvrij een recreatiewoning op te richten. Echter, hiermee komt deze vergunningvrij opgerichte recreatiewoning in de toekomst onder het overgangsrecht te vallen. Er kan dan ook geen beroep worden gedaan op eventuele uitbreidingsmogelijkheden uit het bestemmingsplan. In een nieuw op te stellen bestemmingsplan wordt de aanduiding recreatiewoning niet meer opgenomen.


 Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?