1007350 - Wijziging APV betr. bepalingen paracommerciële horeca en evenementen (1007350)

Op 1 januari 2013 is de Drank- en Horecawet gewijzigd. Vanaf die datum moet de gemeente controleren of mensen zich aan de regels houden. De burgemeester is hiervoor verantwoordelijk. Hij geeft ook de vergunningen af.

Volgens de Drank- en Horecawet moeten gemeenten vanaf 1 januari 2014  regels maken om oneerlijke concurrentie door bijvoorbeeld sportverenigingen te voorkomen. Daarom heeft de gemeenteraad besloten vanaf die datum in de Algemene plaatselijke verordening bepalingen op te nemen over de tijden waarop alcohol mag worden geschonken. En over het mogen organiseren van bijeenkomsten van persoonlijke aard, zoals bruiloften en bedrijfsfeesten. Om het alcoholgebruik terug te dringen worden prijsacties verboden. Daarnaast wordt het voor sommige instellingen verboden sterke drank te verstrekken. Dat is vooral bedoeld om het alcoholgebruik onder jongeren te beperken.

Regionaal zijn afspraken gemaakt over het orgaiseren van evenementen. Daarbij worden soms andere begrippen gebruikt dan in Hengelo. Daarom heeft de gemeenteraad besloten de definities aan te passen aan de regionale afspraken.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?