1007442 - Ontwerp bestemmingsplan Deldenerstraat Noord

Door het college is besloten om in te stemmen met het ontwerp bestemmingsplan Deldenerstraat Noord (met identificatienummer NL.IMRO.0164.BP0021-0201) en het ontwerp bestemmingsplan gedurende zes weken voor een ieder ter inzage te leggen. Daarnaast heeft het college besloten om de gemeenteraad over dit besluit te informeren. Derhalve ontvangt u voorliggend schrijven met als bijlagen de toelichting, regels, bijlagen en verbeelding behorende bij het ontwerp bestemmingsplan.

Informatiestuk raadscommissie Fysiek van 26 november 2013

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?