1007486 - Voorbereidingskrediet afvalloos Hengelo

Doel van de facetagenda duurzaamheid is een duurzame en toekomstbestendige stad, die aansluit op de behoeften van het heden, zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien of hun eigen welbevinden in gevaar te brengen.


Om dat mogelijk te maken zet de gemeente Hengelo de komende jaren in op gedragsbeinvloeding van haar burgers. Het doel hiervan is het afval-aanbiedgedrag van burgers positief te be├Ćnvloeden. Daarnaast is er extra inzet en intensivering van de handhaving op het dumpen, bijzetten en laten zwerven van afval. De Twentse afvalvisie krijgt een nadere uitwerking in scenario's. Met deze scenario's kan de raad in de nabije toekomst een verantwoorde afweging maken tussen een systeem met milieu-eilanden, het omgekeerd inzamelen van afval of het gebruik van een zogenaamde grondstoffenton. Het verder beperken van restafval en het scheiden van grondstoffen moet leiden tot een verlaging van de afvalstoffenheffing voor de burgers van Hengelo.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?