1007597 - Ontwikkelagenda Netwerkstad Twente - deel 2: Werkprogramma 2014-2019

De raden van de Netwerkstad-gemeenten en Provinciale staten van Overijssel hebben in juni en juli 2013 gezamenlijk een ruimtelijk-economisch ontwikkelingsperspectief voor Netwerkstad Twente vastgesteld. Op basis van dit ontwikkelingsperspectief is een werkprogramma voor de periode 2014-2018 opgesteld met samenwerkingsafspraken en een investeringspakket voor de ruimtelijk-economische ontwikkeling van Netwerkstad Twente in de komende jaren. De belangrijkste samenwerkingsafspraak is dat de colleges hebben afgesproken om in Netwerkstad Twente vanuit een gezamenlijk perspectief te programmeren. Een deel van de projecten zal gerealiseerd worden met steun van de provincie. De raad wordt voorgesteld kennis te nemen van het werkprogramma en de daarin opgenomen samenwerkingsafspraken en het investeringspakket.

 

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?