1007665 - Vaststelling ontwikkelcriteria voor woningbouw aan de Landmansweg ('t Rot)

De planvoorbereidingen voor de herinrichting van sportpark Tubantia zijn al jaren geleden gestart. Het terrein werd gebruikt door voetbalvereniging ‘Tubantia’ en fietscrossvereniging ‘Het Twents Ros’. Door een herinrichting van het terrein hebben deze functies een andere plek gekregen. Hierdoor ontstaat ruimte voor woningbouw in een brede strook langs de Landmansweg. Voor het gebied is een nieuw bestemmingsplan gemaakt dat 4 september 2013 onherroepelijk is geworden. In de recent vastgestelde welstandsnota wordt ’t Rot(nog) gerekend tot het Buitengebied. Omdat de criteria die daarin zijn beschreven niet geschikt of wenselijk zijn voor de te ontwikkelen woningen zijn ontwikkelcriteria opgesteld. Na vaststelling kunnen ze als toetsingskader door de stadsbouwmeester worden gebruikt.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?