1007903 - Uitvoeringskrediet maatregelen scan leefkwaliteit op en om bedrijventerrein Twentekanaal

Voor de provincie Overijssel is het behouden en versterken van de kwaliteit van de leefomgeving een belangrijke uitdaging. Doel is om schone, hele en veilige gebieden te realiseren, waar prettig gewoond en gewerkt kan worden. Reden voor de gemeente om deel te nemen aan de door de provincie ontwikkelde scan leefkwaliteit bedrijventerreinen. Werknemers en werkgevers op het bedrijventerrein konden door middel van het invullen van een enquĂȘte aangeven hoe zij de verschillende aspecten van de leefkwaliteit ervaren. Op basis van de uitkomsten heeft de gemeente Hengelo het initiatief genomen om samen met de betrokkenen (werknemers, ondernemers, ondernemersverenigingen, parkmanagement organisaties, etc.) te komen tot een pakket maatregelen om de leefkwaliteit verder te verbeteren. De raad besluit een krediet beschikbaar te stellen voor de uitvoering van deze maatregelen.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?