1000622 - Notitie Effectief benutten van VVE

In 2012 heeft de gemeente Hengelo afspraken gemaakt met het Rijk over VVE. De onderwijsinspectie heeft een stadrapport gemaakt en op basis hiervan is afgelopen jaar een notitie geschreven, genaamd Effectief benutten van VVE. Het is een plan van aanpak voor de aankomende jaren, waarbij wordt aangegeven hoe VVE effectief kan worden ingezet in de voorschoolse periode en in de eerste twee jaren van de basisschool. Het plan is uitgebreid besproken met de partners voorschools en de basissischolen.
De VVE aanpak loopt al en daarnaast wordt de notitie gebruikt om een andere aanpak rondom de Brede School met de partners te ontwikkelen, genaamd Integrale Kindcentra. In het najaar van 2013 zal hierover een notitie verschijnen.

Informatiestuk raadscommissie Sociaal van 28 augustus 2013

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?