1006582 - Tarievenverordening sportaccommodaties 2014

Elk jaar wordt de tarievenverordening sportaccommodaties aangepast en vastgesteld. In deze verordening staan de vergoedingen voor het gebruik van gemeentelijke sportaccommodaties door sportverenigingen, groepen, scholen en andere gebruikers.

Voor 2014 zijn er een paar wijzigingen aangebracht ten opzichte van de tarieven van 2013. Er komt een tariefsverhoging voor de gymzalen en voor het gebruik van het FBK-stadion door lokale atletiekverenigingen. Deze verhogingen zijn (een uitgesteld) onderdeel van de reeds eerder vastgestelde bezuinigingsopgave op sport in 2012. De betrokken sportverenigingen zijn hier vorig jaar al van op de hoogte gesteld.
Er zijn geen nieuwe tariefsverhogingen opgenomen; behalve een paar kleine tariefsverhogingen voor gebruikers van het Twentebad. De tarieven voor de watersportverenigingen die gebruik maken van het Twentebad blijven echter ongewijzigd.

De tarieven voor het gebruik van de sportvelden, sporthallen, sportzalen en jachthaven worden ten opzichte van het jaar 2013 niet gewijzigd. Ook de bijdrage die de basisscholen betalen voor deelname van hun leerlingen van de groepen 3 tot en met 8 aan het uitgebreide basisactiviteitenaanbod van Hengelo Sport is onveranderd gebleven.


Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?