12G201194 - Herziening welstandsnota en welstandstoezicht

De welstandsnota:
De welstandsnota is geactualiseerd: ten opzicht van de huidige nota zijn er een aantal aanpassingen. Er zijn toetsingsniveaus ingevoerd, gebieden samengevoegd en benoemd als stedenbouwkundige typologieën. Daarnaast zijn enkele gebieden welstandsvrij. Inzake beeldkwaliteitplannen c.q. ontwikkelcriteria is afgesproken dat van geval tot geval het college goedkeuring zal geven aan het wel of niet opstellen van ontwikkelcriteria

Toetsing stadsbouwmeester:
In navolging op Oldenzaal, Dinkelland, Tubbergen, Losser en Hardenberg is het voorstel om over te gaan op een stadsbouwmeester in plaats van een welstandscommissie. De gemeenten Enschede en Almelo oriënteren zich eveneens op deze stap. Het voordeel ten opzichte van een welstandscommissie is dat naar verwachting adviesaanvragen sneller afgewikkeld kunnen worden. Bovendien is de verwachting dat er bespaard kan worden op kosten door de stadsbouwmeester op basis van uurtarief in te huren in plaats van rechtstreeks de leges door te berekenen aan de burger.   
 

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?