12G201692 - Evaluatie Maatschappelijke stages

In opdracht van de gemeenteraad heeft een onderzoek plaatsgevonden naar een efficiëntere en goedkopere invulling van de uitvoering van Maatschappelijke Stages. Uitkomst is dat de huidige uitvoering door SCALA de beste garanties op een goede uitvoering biedt en bij de scholen voor VO op het meeste draagvlak kan rekenen. De projectgroep Maatschappelijke Stages is bij het onderzoek betrokken en samen met SCALA is gezocht naar een hernieuwde invulling die goed aansluit bij wat de scholen wensen en bij de rol die zij zelf hebben. Het resultaat leidt tot een meer efficiënte en goedkopere uitvoering door SCALA. In het nieuwe regeerakkoord is opgenomen dat Maatschappelijke Stages geschrapt worden. Het schooljaar 2014/2015 is het laatste schooljaar dat deze stages uitgevoerd worden.  Voor gemeenten eindigt de financiering vanaf 2015 door een uitname uit het gemeentefonds van € 20 miljoen structureel (bron: pagina's 49 en 50 van het regeerakkoord). In de nog komende periode gaan we als gemeente door met Maatschappelijke Stages op de huidige voet maar geven daarbij wél uitvoering aan de efficiencymaatregelen zoals voorgesteld in dit collegeadvies.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?