12G201776 - Vaststelling beeldkwaliteitplan De Zuivelhoeve

De raad wordt voorgesteld het beeldkwaliteitplan De Zuivelhoeve vast te stellen. De Zuivelhoeve, gevestigd aan de Bruninksweg 5a, is voornemens de productielocaties gericht op het bereiden van yoghurt en vla op één locatie te concentreren en wil hiertoe de bestaande bedrijfsoppervlakte aan de Bruninksweg 5a uitbreiden. Om de ruimtelijke kwaliteit te waarborgen zijn aan de realisatie van het uitbreidingsplan beeldkwaliteiteisen verbonden welke zijn vastgelegd in voorliggend beeldkwaliteitplan. Hierin zijn de belangrijkste beeldkwaliteiteisen vastgelegd met betrekking tot de architectuur en de inrichting van de openbare ruimte.

Het concept beeldkwaliteitplan heeft van 19 september 2012 tot en met 30 oktober 2012 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Er is één zienswijze ingediend. Echter, deze zienswijze richt zich inhoudelijk niet op het beeldkwaliteitplan, maar op het ontwerp bestemmingsplan De Zuivelhoeve. De zienswijze is dan ook behandeld in het kader van het ontwerp bestemmingsplan De Zuivelhoeve en heeft geen aanleiding gegeven het beeldkwaliteitplan aan te passen.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?