12G201815 - Vaststelling bestemmingsplan Händelstraat, Twinta

De raad wordt voorgesteld het bestemmingsplan Händelstraat, Twinta vast te stellen. Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om hier zorgwoningen voor de Carrint Reggeland Groep te realiseren. Het ontwerp bestemmingsplan Händelstraat, Twinta heeft van 10 oktober tot en met 20 november 2012 ter inzage gelegen. Binnen deze termijn is één zienswijze ingediend. In de bijgevoegde “Nota zienswijze – Ontwerp bestemmingsplan Händelstraat, Twinta”  wordt aangegeven op welke wijze met de zienswijzen dient te worden omgegaan. Omdat het kostenverhaal anderszins verzekerd is, is het vaststellen van een exploitatieplan niet nodig. Na besluitvorming in de gemeenteraad zal het vastgestelde plan gedurende zes weken ter inzage worden gelegd. Tijdens deze termijn is beroep door belanghebbenden mogelijk bij de Raad van State.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?