12G201851 - Vaststelling bestemmingsplan Strootbeekpark

De raad wordt voorgesteld het bestemmingsplan Strootbeekpark vast te stellen. Het bestemmingsplan Strootbeekpark maakt de ontwikkeling van kleinschalige en middelgrote bedrijven mogelijk. Het ontwerp bestemmingsplan Strootbeekpark heeft van 17 oktober tot en met 27 november 2012 ter inzage gelegen. Binnen deze termijn zijn twee zienswijzen ingediend. In de bijgevoegde “Nota zienswijzen – Ontwerp bestemmingsplan Strootbeekpark” wordt aangegeven op welke wijze met de zienswijzen dient te worden omgegaan. Omdat het kostenverhaal anderszins verzekerd is, is het vaststellen van een exploitatieplan niet nodig. Na besluitvorming in de gemeenteraad zal het vastgestelde plan gedurende zes weken ter inzage worden gelegd. Tijdens deze termijn is beroep door belanghebbenden mogelijk bij de Raad van State.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?