12G201900 - Aanpassing verordening leerlingenvervoer

In de beleidsbegroting die door de raad op 7 november jl. is vastgesteld, staan twee maatregelen met betrekking tot de verordening of het gemeentelijk beleid leerlingenvervoer, namelijk wijziging van:

1. Verhoging van het afstandscriterium van 2 naar 4 km voor het speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs;

èn

2. Uitgangspunt is een vergoeding voor vervoer geven in plaats van aangepast vervoer aanbieden.

Overgangsregeling
Schooljaar 2013-2014 geldt als overgangsjaar, bestaande toekenningen blijven gehandhaafd en nieuwe aanvragen worden op grond van de nieuwe criteria beoordeeld. Per schooljaar 2014-2015 gelden de nieuwe criteria ook voor de bestaande toekenningen.

Motie
Naar aanleiding van de motie is nadrukkelijk gekeken naar de schooltijden en de voor- en nadelen van de invoering van opstapplaatsen.

Door middel van bovengenoemde maatregelen zullen de in de beleidsbegroting 2013-2016 vermelde bezuinigingen van € 88.000,- en € 40.000,- worden gerealiseerd. Hierbij moet wel vermeld worden dat het leerlingenvervoer een openeinderegeling betreft. Dit houdt in dat een aanvraag die aan de criteria voldoet, niet geweigerd kan worden op grond van het budget.

Technische wijziging
Ten slotte is er een technische wijziging van de verordening leerlingenvervoer op basis van de ledenbrief 11/072 van de VNG. In de huidige verordening staat de term “gehandicapte leerling” In de praktijk is gebleken dat dit te beladen is om er een bijzondere definitie voor te hanteren in de verordening. Daarom is er voor gekozen een en ander in de afzonderlijke artikelen weer ruim te omschrijven. Op basis van de ledenbrief 13/010 van de VNG zijn de bedragen geïndexeerd.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?