12G201908 - Grondslagen voor de herzieningen per 01-01-2013

a) ermee in te stemmen dat bij de herzieningen van de grondexploitaties per 01.01.2013 de volgende grondslagen worden gehanteerd:
- Rente: 5,5%, met uitzondering van de projecten Hart van Zuid, De Veldkamp, Hemmelhorst en XL Businesspark Twente (RBT), waarvoor andere afspraken zijn gemaakt over de rentetoerekening;
- Indexering van de kosten:  2013 0%; 2014 t/m 2015 1% per jaar en na 2015 2,0% per jaar;
- Indexering van de grondopbrengsten:
Toe te passen opbrengstindexering 2013 2014-2015 2016-2017 na 2017
Opbrengstenindex woningbouw 0,0% 0,0% 1,0% 2,0%
Opbrengstenindex kantoren  0,0% 0,0% 1,0% 2,0%
Opbrengstenindex bedrijven  0,0% 1,0% 2,0% 2,0%

b) kennis te nemen van: 
- De werkwijze van het ramen van de plankosten;
- De werkwijze van het ramen van de civiele kosten.

c) ermee in te stemmen dat bij de herzieningen van de grondexploitaties de volgende gedragslijnen worden gehanteerd:
- Gewijzigde, nieuwe en vervallen stelposten in de aan het grondbedrijf gelieerde reserves en voorzieningen worden expliciet als beslispunt aan de gemeenteraad voorgelegd;
- Eventuele afwaarderingen van gronden worden specifiek bij de gemeenteraad onder de aandacht gebracht. 

Behandeld in:


 

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?