12G201961 - Vaststelling bestemmingsplan P&R garage Gieskesstraat

Het bestemmingsplan P&R garage Gieskesstraat maakt de realisatie van een P+R voorziening (parkeergarage) aan de Gieskesstraat (zuidzijde station) mogelijk. Het ontwerpbestemmingsplan P&R garage Gieskesstraat heeft van 7 november tot en met 18 december 2012 voor een ieder ter inzage gelegen. Gedurende deze termijn zijn geen zienswijzen ingediend. Het ontwerpbestemmingsplan is in het kader van het overleg als bedoeld in artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening eveneens voorgelegd aan een aantal vooroverleginstanties. In artikel 6.12 van de Wro is opgenomen dat bij een bestemmingsplan een exploitatieplan wordt opgesteld. Indien geen exploitatieplan wordt opgesteld dan dient de raad dit expliciet te besluiten. Aan de raad wordt voorgesteld geen exploitatieplan vast te stellen voor het bestemmingsplan. Er zijn voorzieningen getroffen voor de exploitatie/uitvoerbaarheid zodat afgezien kan worden van het opstellen van een exploitatieplan. Na vaststelling wordt het plan 6 weken ter inzage gelegd met de mogelijkheid om beroep in te stellen en/of voorlopige voorziening te vragen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?