12G201977 - Voortgang Bestuurlijke Opdracht "Maatschappelijke Participatie

Bij de behandeling van de begroting 2013 heeft de raad het college opgedragen te komen met een
projectplan “Maatschappelijke participatie”. Het College heeft daarvoor de directie de bestuurlijke
opdracht "Projectplan Maatschappelijke Participatie" verstrekt. In deze bestuurlijke opdracht staan de
kaders (incl. tijdpad) genoemd om te komen tot een projectplan voor opzet en uitvoering van
activiteiten gericht op maatschappelijke participatie. Maatschappelijke participatie is op veel mensen en
doelgroepen van belang. Dit projectplan richt zich in vooral op de maatschappelijke participatie van
uitkeringsgerechtigden met een zeer grote afstand tot de arbeidsmarkt. In het plan zal wel worden
aangegeven hoe en wanneer overige doelgroepen betrokken worden."

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?