13G200020 - Nota Risicomanagement gemeente Hengelo 2013 - 2017

Er bestaat geen wettelijke norm voor risicomanagement en weerstandsvermogen. De Raad dient in haar kaderstellende en controlerende rol zelfstandig het beleid vast te stellen.
De nota Risicomanagement gemeente Hengelo 2013 - 2017 formuleert daartoe de beleidsuitgangspunten, de gebruikte definities en begrippen alsmede de mate van risicobeheersing die door de gemeente Hengelo wordt nagestreefd.
De nota wordt voor een periode van 5 jaar vastgesteld.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?