13G200035 - Kredietaanvraag plankosten Hart van Zuid

Voor de ontwikkeling van Hart van Zuid is gemeentelijke planbegeleiding nodig. Dit kost tijd en geld. Bij de besluitvorming over de meerjarenbegroting 2004-2007 is dekking geregeld tot en met 2008 en over het rekeningresultaat 2006, tot en met 2014. Ieder jaar is een deel van deze beschikbaar gestelde middelen nodig. Voor 2013 is dat € 180.000,-. In dit besluit wordt gevraagd om in te stemmen met het verlenen van dit krediet.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?