13G200099 - Vaststellen Bestemmingsplan Hengelo Zuid Oost Veldwijk e.o.

Het ontwerp bestemmingsplan “Hengelo Zuid - Veldwijk e.o.” heeft van 16 november tot en met 27 december 2012 ter inzage gelegen. Binnen de termijn zijn drie schriftelijke zienswijzen
ingediend. In de "Nota zienswijzen - ontwerp bestemmingsplan Hengelo Zuid – Veldwijk e.o." is de inhoud van de zienswijzen samengevat en beantwoord. Naar aanleiding van de ingediende zienswijzen wordt voorgesteld het ontwerpbestemmingsplan "Hengelo Zuid – Veldijk e.o." op enkele punten gewijzigd en zijn er ambtshalve wijzigingen voorgesteld. Deze wijzigingen naar aanleiding van de ingediende zienswijzen en de ambtshalve wijzigingen zijn opgenomen in de "Staat van wijzigingen".

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?