13G200157 - Begroting 2013 Stg. OSG - Hengelo

In de vergadering van de gemeenteraad van 29 januari 2013 is gesproken over de begroting voor 2013 van de Stichting OSG Hengelo.  De gemeenteraad heeft deze begroting nog niet kunnen goedkeuren. Dit in verband met het ontbreken van een Raad van Toezicht bij de Stichting OSG Hengelo. De gebruikelijke procedure is als volgt: de bestuurder van de OSG stelt de begroting op, de Raad van Toezicht stelt de begroting vast en stuurt deze ter goedkeuring toe aan de gemeenteraad. Omdat er geen vastgestelde begroting lag, kon de gemeenteraad de begroting niet goedkeuren. In de gemeenteraadsvergadering van 29 januari 2013 is gesproken over een bepaling in de Wet op het voortgezet onderwijs, namelijk art 42b, lid 10. De gemeenteraad dient wanneer de begroting voor 1 februari 2013 niet is goedgekeurd maatregelen te nemen. 

De vraag is nu hoe om te gaan met de begroting – en uitgaven- in de periode dat er geen goedgekeurde begroting ligt.  Voorgesteld wordt om als kader voor de verplichte uitgaven in het jaar 2013 de door de gemeenteraad goedgekeurde begroting 2012 vast te stellen. Wanneer sprake is van nieuw beleid van de OSG waaruit nieuwe noodzakelijke uitgaven voortkomen, dienen deze gemeld te worden bij de gemeente. Het college zal vervolgens deze nieuwe noodzakelijke uitgaven ter goedkeuring voorleggen aan de gemeenteraad. De OSG kan dus pas onvoorziene noodzakelijke uitgaven doen, nadat door de gemeenteraad hieraan goedkeuring is gegeven. Deze afspraken gaan in met terugwerkende kracht vanaf 1 februari 2013.

 

Behandeld in:

 

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?