13G200170 - Voorbereidingsbesluit Brouwerijterrein

Aangezien voor het gebied “Brouwerijterrein” op dit moment geen bestemmingsplan van kracht is (“wit gebied”), is het van groot belang dat een instrument voorhanden is waarmee enerzijds ongewenste ontwikkelingen kunnen worden tegengegaan en anderzijds medewerking kan worden verleend aan ontwikkelingen die in het kader van de toekomstige invulling wel passend worden geacht.
Voor het gebied “Brouwerijterrein” is de exacte toekomstige invulling nog niet duidelijk. Te zijner tijd zal voor het gebied een nieuw bestemmingsplan worden opgesteld. 

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?