13G200179 - Bijstorting en aanpassing startersregeling SVn.

De gemeente heeft besloten om voor het jaar 2013 en 2014 opnieuw startersleningen te verstrekken. De leencapaciteit van koopstarters is met de nieuwe hypotheekregels vanaf 1 januari 2013 verder verslechterd. De gemeentelijke starterslening kan starters ondersteunen bij de aanschaf van de eerste woning. De gemeente stort hiervoor dit jaar een bedrag van ruim €220.000,- in het Startersfonds van Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten. De gemeente kan profiteren van een bijdrage van 50% van het Rijk en 25% van de provincie in de totale kosten. Met de beschikbare gemeentelijke middelen en afhankelijk van de duur van de bijdrage van het Rijk, Provincie en marktpartijen verwacht de gemeente in deze periode jaarlijks minimaal 40 leningen te kunnen verstrekken. Anders dan in 2012 kunnen naast bestaande woningen ook nieuwbouwwoningen worden gefinancierd met een starterslening (ongeacht welk project). De gemeente wil hiermee de bouwproductie in Hengelo stimuleren. De maximale verwervingssom voor het in eigendom verkrijgen van de woning wordt zowel voor bestaande bouw als nieuwbouw vastgesteld op €175.000,-. Verbeterkosten zijn toegestaan voor de berekening van de hoogte van de starterslening. De maximale starterslening blijft op €35.000,-. Bij verkoop van woningen door marktpartijen (in geval van nieuwbouw of voormalige huurwoningen) stelt de gemeente een eenmalige financiële bijdrage in de kosten door marktpartijen verplicht. De nieuwe regeling wordt per direct ingevoerd.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?