13G200183 - Onderzoeksrapport OSG

De gemeenteraad heeft 11 december 2012 met betrekking tot de OSG 3 besluiten genomen.
Dit raadsvoorstel heeft betrekking op besluit 2 te weten:  Een externe partij te verzoeken het huidge bestuursmodel van de OSG te evalueren met daarin aandacht voor het functioneren van bestuur, management team, Raad van Toezicht en de gemeente; te onderzoeken hoe de huidge situatie is ontstaan; op basis van de evaluatie een functieprofiel op te stellen voor de nieuwe Raad van Toezicht. Voor u ligt het rapport van de heer Van Eijbergen waarin hij verslag doet van de evaluatie van het bestuursmodel, onderzoek doet naar hoe  de huidige situatie is ontstaan en een functieprofiel heeft opgesteld. Het rapport voldoet aan de gestelde opdracht.
In het rapport staan een aantal aanbevelingen voor het vervolg.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?