13G200214 - Kredietaanvraag saneren, bouw- en woonrijp maken Kanaalzone

In het kader van de realisatie van de 2e fase van het plan Hart van Zuid is het noodzakelijk om voor de doortrekking van de Laan Hart van Zuid naar de stationsomgeving een deel van de huidige gronden van Koninklijke Machinefabriek Stork NV aan te kopen en de fabriek van Stork Technical Services te verplaatsen naar de Kanaalzone. Eind 2012 hebben de samenwerkende partijen in Hart van Zuid – vooruitlopend op de totstandkoming van de package deal met Stork - de gronden in de Kanaalzone van Stork aangekocht. In verband met subsidievoorwaarden en gemaakte afspraken dienen werkzaamheden in de Kanaalzone op korte termijn gestart te worden. Deze kredietaanvraag maakt de voorbereiding van de werkzaamheden mogelijk en biedt de mogelijkheid om de uitvoering voortvarend ter hand te nemen, zodra de package deal met Stork gesloten is. Het streven is om de package deal eind april te sluiten.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?