13G200316 - Arbitragecommissie groen

Bij het voorleggen van het concept Groenplan en de daarbij behorende kaart Hoofdgroenstructuur kwam in de raadscommissie fysiek, en de daaraan gekoppelde informatiebijeenkomsten IBR en Technisch Beraad, de vraag naar voren of een arbitragecommissie een gepaste opzet kan zijn voor het oplossen van geschillen bij groenuitgifte en het zogenoemde snippergroen. De ervaringen tot nu toe hebben ertoe geleid dat de vraag is gesteld of de dossiers naast de handhavingsgerichte aanpak ook een ander soortige aanpak nodig hebben.

Bij arbitrage wordt ervan uitgegaan dat beide partijen vooraf er alles aan hebben gedaan om het geschil op te lossen. Een geschil voorleggen aan de arbitragecommissie is een keuze en het besluit om een geschil aan de arbitragecommissie voor te leggen wordt door beide partijen genomen. Het hoeft niet, de partijen kiezen er zelf bewust voor om voor arbitrage te gaan. In al hun wijsheid geven de arbiters een bindend advies over een geschil tussen de partijen. 

Arbitrage staat naast de bestuursrechtelijke (handhavings)traject. Dit betekent dat de toegang tot de bestuursrechter niet kan worden afgehouden door een overeenkomst van arbitrage. Een dergelijke overeenkomst is in strijd met het recht.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?