13G200367 - Wonen boven Winkels

De gemeenteraad heeft een motie aangenomen, waarin zij het college opdraagt om met een uitgewerkt plan te komen over de manier waarop de NV Wonen boven Winkels haar middelen gaat inzetten. Welbions en de gemeente zijn samen aandeelhouder in de NV Wonen boven Winkels. De NV heeft een voorstel uitgewerkt voor de inzet van de middelen van de NV. Wonen boven winkels richt zich specifiek op de eigenaren van panden in de binnenstad die geschikt kunnen worden gemaakt voor bewoning. De NV wil bijdragen door het (laten) uitvoeren van haalbaarheidsonderzoeken en stelt daarvoor geld en kennis beschikbaar. Daarnaast wil de NV een bijdrage leveren door een financiƫle bijdrage te verstrekken aan projecten in het kader van wonen boven winkels.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?