13G200369 - Lange Wemen Definitief Ontwerp openbare ruimte + uitvoeringskrediet

De raad wordt voorgesteld om het definitief ontwerp van de openbare ruimte vast te stellen als kader voor de civieltechnische uitwerking (civiel ontwerp en bestek) en om een krediet beschikbaar te stellen voor de technische uitwerking en de kosten voor het bouw en woonrijp maken. Deze technische uitwerking hoeft pas te beginnen op het moment dat er definitief besloten is tot start bouw van de opstallen. Daarom wordt voorgesteld om te wachten met deze technische uitwerking totdat besloten is tot start bouw.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?