13G200404 - Samenwerkingskoers Hengelo: coalitions of the willing 2.0

Als gevolg van een aantal actuele ontwikkelingen staan de thema’s “samenwerking” en “opschaling“ de laatste tijd weer nadrukkelijk op de bestuurlijke agenda. In veel gevallen wordt daarbij ook een richtinggevende uitspraak van Hengelo gevraagd.
Tot nu toe kon de insteek van Hengelo in de samenwerking worden gekarakteriseerd als een open en positieve grondhouding t.o.v. hetgeen zich aandient. De veelheid van ontwikkelingen waarbij Hengelo nadrukkelijk wordt uitgenodigd actief mee te doen, vraagt echter om een aanscherping van deze koers. We hebben een voorkeur voor een modulaire aanpak van de samenwerking, zowel op inhoud als op bedrijfsvoering. In feite een aanscherping van het eerder in Twents verband geformuleerde uitgangspunt van “coalitions of the willing”. Wij hebben ervoor gekozen de samenwerkingskoers van Hengelo weer te geven in de vorm van een samenwerkingsplaat.
De komende tijd worden van de Twentse gemeenten richtinggevende uitspraken verwacht op het thema samenwerking. Dit raadsvoorstel biedt handvatten voor de Hengelose inbreng in de (regionale) discussie over samenwerking.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?