13G200468 - Jaarstukken en begroting XL Businesspark

Gelet op de ontwikkelingen rondom het XL Businesspark Twente en onze positie in de Gemeenschappelijke Regeling acht het college het redelijk dat er steun wordt gegeven aan de voorgelegde begroting en overige stukken. Voorgesteld wordt het AB van het Openbaar Lichaam RBT schriftelijk te melden dat de raad geen bezwaar heeft tegen de ingebrachte jaarstukken en zich kan vinden in de herziene grondexploitatie en risicoanalyse per 1-1-2013 en de voorgelegde begrotingen. Op 24 juni 2013 worden deze stukken ter vaststelling aangeboden aan het Algemeen Bestuur van het Openbaar Lichaam RBT.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?