501029 - Evaluatie Raadswerk

In hoofdstuk 9 van de Eindrapportage zijn op diverse onderwerpen aanbevelingen gedaan.

Het betreft de onderwerpen:

- Vergaderstructuur;
- Verdeling onderwerpen over de commissies:
- Debatcultuur en de wijze van vergaderen:
- Hamerraad:
- Van binnen naar buiten: meer vergaderen op locatie:
- Kwaliteit van raadsstukken/ verbetering format raadsvoorstellen
- Beleidsagenda
- Strategische agenda;
- Het instrument Bestuurlijke Opdracht
- Trefpunt Hengelo
- IBR, Informele bijeenkomst Hart van Zuid
- Gebruik instrumenten raad 
- Kansen van digitalisering

Wij adviseren de raad om de aanbevelingen rond deze onderwerpen over te nemen zoals nader in het raadsvoorstel omschreven.

Behandeld in:

 

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?