514438 - Afrekening fractievergoeding 2012

De gemeenteraadsfracties ontvangen ieder jaar een financiële bijdrage als tegemoetkoming in de kosten voor het functioneren van de fractie. 
De fracties mogen dit geld besteden aan bijvoorbeeld bureaukosten of scholingskosten en aan bijvoorbeeld de kosten voor het betalen van een fractie assistent. 
Om te bepalen of dit geld inderdaad voor de afgesproken doelen  is besteed worden de uitgaven gecontroleerd door een onafhankelijke accountant en worden de resultaten van die controle in dit raadsadvies en – besluit vastgesteld door de Afrekening vast te stellen. 

Behandeld in: 

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?