13G200155 - Visienota transformatie Jeugdzorg Twente

Nagenoeg alle taken op het gebied van de Jeugdzorg worden naar verwachting per 1 januari 2015 gedecentraliseerd naar de gemeenten.
De 14 Twentse gemeenten hebben besloten om regionaal samen op te trekken op het gebied van de decentralisatie van jeugdzorgtaken.
Bijgaand treft u de “Visienota: Transformatie Jeugdzorg Twente” aan. In deze nota staat de inhoudelijke Twentse visie op de decentralisatie van de jeugdzorg. Ook zijn uitgangspunten voor de regionale samenwerking geformuleerd.
Als bijlage bij de Visienota treft u een rapportage met feiten en cijfers rond de Transformatie Jeugdzorg Twente aan. De rapportage geeft een indruk van de omvang van de groep jeugdigen in zorg als mede de spelers in het veld, de veelvoorkomende trajecten en "behandelcombinaties".
De komende periode worden de vraagstukken die uit de Visie Nota voortvloeien uitgewerkt, zodat
nadere keuzes op het gebied van regionale samenwerking en lokale uitvoering kunnen worden gemaakt.

 

Behandeld in:


 

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?