13G200308 - Rapportage Diftar 2012

In de gemeente Hengelo is per 1 januari 2012 Diftar ingevoerd, als middel om te komen tot een afvalloze samenleving in 2030. De invoering van dit afrekensysteem is van invloed geweest op de hoeveelheid afval in Hengelo en heeft financiƫle gevolgen gehad. Ruim 80% van de huishoudens in Hengelo is in vergelijking met 2011 goedkoper uit sinds in de invoering van Diftar.
De totale hoeveelheid afval per inwoner van Hengelo is in een jaar tijd gedaald van 549 naar 462 kilo. Dit is een daling van het totale afval in Hengelo van ongeveer 16% in een jaar tijd. De hoeveelheid fijn huishoudelijk restafval per inwoner is met 29% gedaald naar 169 kilo per inwoner. Daarvan is 70 kg GFT afval en 21 kg is kunststof. De hoeveelheid gescheiden ingezameld afval is gestegen. Ook de hoeveelheid groente-, fruit- en tuinafval (GFT) is afgenomen, met 22%.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?