Bestuursmodellen

De notitie ‘Samenwerken aan Jeugdzorg in Twente  is een eerste uitdieping en concretisering van de eerder opgestelde visienota. Per zorgvorm is aangegeven hoe aangekeken wordt tegen toegang, organisatie, uitvoering en inkoop. Hierbij wordt richting gegeven aan de schaal van sa-menwerking. De commissie wordt geïnformeerd over de in de notitie geschetste twee bestuurlijke principes als het gaat om zorgvormen die regionaal worden ingeregeld: het ‘woonplaatsbeginsel’ en het ‘solidariteitsbeginsel’.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?