F.01 - Motie van afkeuring schaliegas en steenkoolgas

Gerelateerde links

Constaterende dat:
• Het Kabinet op basis van het onderzoeksrapport van ingenieursbureau Witteveen+Bos naar de gevaren van schaliegasboringen overweegt de winning van schalie- en steenkoolgas in Nederland toe te staan;
• Het Kabinet vindt dat er proefboringen nodig zijn om de potentiële betekenis van schaliegas  voor de Nederlandse economie vast te kunnen stellen;
• Het Kabinet het besluit tot al dan niet uitvoeren van proefboringen naar schaliegas met anderhalf jaar heeft uitgesteld;
• Het Kabinet als voorbereiding op dit besluit eerst een onderzoek laat uitvoeren naar alle locaties in Nederland waar proefboringen kunnen plaatsvinden;
• De ondergrond van Twente steenkoolgas bevat;
• De Rijksoverheid al meerdere opsporingsvergunningen heeft afgegeven, die ook voorzien in proefboringen, waaronder 3.700 vierkante kilometer in de Achterhoek;
• De Provinciale Staten van Overijssel op 18 september 2013 zich solidair verklaart heeft met gemeenten en provincies die zich verzetten tegen de winning van schaliegas en steenkoolgas.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?