F.02 - Motie gebruik outcome-criteria bij de transitie jeugdzorg

Gerelateerde links

Motie gebruik outcome-criteria bij de transitie jeugdzorg

Overwegende dat:

  • de transitie jeugdzorg ook voor een transformatie in de kwaliteit van de jeugdhulp moet gaan zorgen;
  • gemeenten op dit moment onvoldoende zicht hebben op de kwaliteit en effectiviteit van de jeugdhulp van bestaande en nieuwe jeugdhulpaanbieders;
  • het Rijk voor 1 januari 2014 en set outcome-criteria beschikbaar stelt waarmee gemeenten de kwaliteit en effectiviteit van het jeugdhulpaanbod van jeugdhulpaanbieders kunnen beoordelen.

Is van mening dat:

  • om kwalitatief goede en effectieve jeugdhulp te kunnen inkopen inzicht in deze outcome-criteria nodig is.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?