F.02 - Motie vreemd 'Helderheid bestuurlijke status skatevoorziening in Hengelo

Gerelateerde links

Constaterende dat,
• er sinds 2010 een bestuurlijke wens is tot de aanleg van een skatevoorziening in Hengelo.

Overwegende dat,
• de Raad in 2012 het BTK als voorkeurslocatie heeft benoemd voor de uitwerking van een plan voor de mogelijke aanleg van een skatevoorziening.
• Hiermee geen eindbesluit is genomen voor de definitieve vestiging van een skatevoorziening in het park.
• De planuitwerking (met het antwoord of het mogelijk is een skatevoorziening te realiseren in het BTK) vertraging heeft opgelopen. Deze uitwerking bedoeld was om het BTK als vestigingsplek meer in detail af te kunnen wegen tegen andere opties in de stad.
• Het bestuurlijke voornemen om voor de zomer 2013 de Raad te informeren over de plannen niet is gehaald.
• Helderheid voor alle betrokkenen bij- en rondom het Bataafse Kamp en bij de wens te komen tot een skatevoorziening gewenst is.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?