F.04 - Motie vreemd: inzetten van expertise - Vrienden Van Het Badhuis

Gerelateerde links

Overwegende dat:

  • In de vergadering van 12 juni jl. door de PvdA en SP een motie vreemd is ingediend met als titel: herbestemmingonderzoek Badhuis en Dr. Ariënsschool;
  • Deze motie vreemd het college opdraagt, om samen met Welbions, een herbestemmingonderzoek te doen, waarbij beide panden betrokken moeten worden;
  • Het onderzoek te laten doen door een 'deskundige' architect;
  • De kosten van dit onderzoek niet duurder mogen zijn van € 10.000,-;
  • Deze te financieren uit de algemene reserve;

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?