2014-06-10 - Opzet begroting en programma's

In de dialoog tussen raad en college is het van belang dat de focus wordt gelegd op de hoofdlijnen en de punten waarin we als gemeentebestuur “het verschil willen maken”. Ook willen we de informatiewaarde en transparantie van de begroting vergroten.

De presentatie is de rode draad voor de discussie, maar biedt ook voldoende ruimte voor de raad om mee te denken, inbreng te leveren en mogelijk aanpassingen.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?