1005009 - Vaststelling bestemmingsplan Broek Noord, Noordelijke rand en woonvelden

Aan de raad wordt voorgesteld een nieuw bestemmingsplan vast te stellen voor een deel van Broek Noord. Het plangebied wordt globaal begrensd door de Kruisspin, Reimersdennenweg, Sprinkhaan, Bijenkorf, Duizendpoot, Ratelaar en Meester Molendijkweg. Het bestemmingsplan Broek Noord, Noordelijke rand en woonvelden is opgesteld om een andere, meer gevarieerde opzet van woningen in het plangebied mogelijk te maken. Zo zijn er naast vrijstaande woningen meer mogelijkheden voor aaneen gebouwde woningen Ook zijn de reeds aanwezige woningen ingepast. Het ontwerp heeft gedurende zes weken ter inzage gelegen. Er zijn twee zienswijzen ingediend. De ingediende zienswijzen hebben geen aanleiding gegeven het ontwerp bestemmingsplan te wijzigen. Het bestemmingsplan Broek Noord, Noordelijke rand en woonvelden zal na vaststelling gedurende zes weken ter inzage worden gelegd.Tijdens deze termijn is beroep door belanghebbenden mogelijk bij de Raad van State.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?