1006079 - Vaststellen bestemmingsplan Woolder Es 2012

Voor het plangebied Woolder Es heeft de gemeenteraad op 9 november 2004 een bestemmingsplan vastgesteld. Als gevolg van een wettelijke verplichting zal dit plan moeten worden geactualiseerd binnen 10 jaar na de datum van vaststelling. Daarom is het bestemmingsplan Woolder Es 2012 in procedure. Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen van 18 september tot en met 29 oktober 2013. In het vast te stellen bestemmingsplan is een aantal wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan; deels naar aanleiding van de zienswijzen en deels betreffen het ambtelijke aanpassingen. De grootste aanpassing is de aanpassing van het bestemmingsplangebied zodat het Seahorseterrein niet langer deel uitmaakt van het plangebied. Op dit moment is een situatie ontstaan waarin geen concreet zicht is op de ontwikkeling van het Seahorseterrein. Dit betekent dat nader gekeken moet worden naar de invulling van het terrein en daarmee naar de bestemming. Hierbij zal overleg plaatsvinden met de huidige eigenaar van het terrein.
De wijzigingen zijn opgenomen in de "Staat van wijzigingen ontwerp bestemmingsplan Woolder Es 2012".

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?