1008943 - Aanvraag uitvoeringskrediet voor maatregelen scan leefbare wijken

Voor de provincie Overijssel is het behouden en versterken van de kwaliteit van de leefomgeving een belangrijke uitdaging. Doel is om schone, hele en veilige gebieden te realiseren, waar prettig gewoond en gewerkt kan worden. In 2012 is een scan uitgevoerd naar de leefkwaliteit in de woonwijk die direct grenzen aan de noordzijde van Twentekanaal Noord. Met de scan werd onderzocht of en welke overlast bewoners ervaren (geluid, geur en luchtkwaliteit). Ook is aan bewoners gevraagd te denken over oplossingen. Op basis van de uitkomsten van de scan is een maatregelenpakket samengesteld voor het tegengaan van overlast die bewoners ervaren. Voor de uitvoering van deze maatregelen wordt nu een krediet aangevraagd.
Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?