1009103 - Toe te passen parameters bij de herziening van de grondexploitaties per 1 januari 2014

Jaarlijks worden de te verwachten eindresultaten van alle grondexploitaties van de gemeente Hengelo opnieuw beoordeeld. Hierbij worden de kosten die zijn gemaakt en opbrengsten die zijn ontvangen tot en met 1 januari van dat jaar als uitgangspunt genomen. De hoogte van de nog te verwachten kosten en opbrengsten na 1 januari moeten worden ingeschat. Hierbij worden aannames gedaan over de verwachte stijging van de prijzen, zowel voor de kosten als de opbrengsten. De percentages die hiervoor worden aangenomen worden van te voren door de gemeenteraad vastgesteld. Het college van Burgemeester en en Wethouders doen hierbij een voorstel aan de raad om deze percentages vast te stellen voor de herzieningen van de grondexploitaties per 1 januari 2014. Daarnaast wordt een voorstel gedaan over de toe te passen rekenrente in de grondexploitaties.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?