1009577 - (Her) benoeming leden Monumentencommissie

De Monumentencommissie is een onafhankelijke adviesorgaan van het college van burgemeester en wethouders. Zij geven gevraagd en ongevraagd advies inzake cultureel erfgoed in Hengelo. De commissie beoordeelt bijvoorbeeld aanvragen voor wijzingingen aan gemeentelijke en rijksmonumenten, maar is ook actief geweest bij de organisatie van de maand van de wederopbouw. De leden hebben elk 4 jaar zitting in de commissie met de mogelijkheid deze periode twee maal te verlengen tot twaalf jaar maximaal.
De (her) benoeming vindt plaats op basis van de Verordening voor de Monumentencommissie 2004.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?