1009769 - Advies aan minister OCW inzake aanwijzen stadhuis, Raphaëlkerk en Europatunnel tot rijksmonument

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed verricht sinds 2001 onderzoek naar de bouwperiode 1945-1965. Ten gevolge van de bombardementen in de Tweede Wereldoorlog en de plannen van de stad Hengelo om te groeien heeft Hengelo destijds als eerste een wederopbouwplan bij het rijk ingediend. Hengelo is rijk aan bouwwerken uit deze bijzondere periode. Landelijk heeft de rijksdienst een 30-tal gebieden aangewezen die waardevol zijn voor deze periode. In Hengelo zijn de binnenstad en Klein Driene geselecteerd. Gemeente en Rijk maken samen afspraken over behoud van deze twee gebieden in de toekomst. Daarnaast heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed landelijk inmiddels 90 objecten aangewezen voor de status van rijksmonument. Tijdens de maand van de wederopbouw, september 2013, zijn de eigenaren van stadhuis, Raphaëlkerk en Europatunnel op de hoogte gebracht van dit voornemen en zijn de objecten al voorbeschermd. De gemeenteraad heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed positief geadviseerd over de aanwijzing. Naar verwachting zal de minister binnen een half jaar een besluit nemen om deze objecten als topstukken uit de wederopbouwperiode definitief aan te wijzen als rijksmonument.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?